November 2015

  • Introduction to the Nemo project

    [TBA]

    Introduksjon til prosjektet

    av Terje Elde, 2001-12-09

    Prosjektet ble startet av en gruppe tidligere ansatte i Yes Interactive, som ønsket å fortsette å opprettholde private internett tjenester som de tidligere hadde kjørt på bedriftens internett systemer. Da Yes Interactive besluttet å legge ned aktiv drift ble det nødvendig å finne alternative løsninger, og valget falt på å kjøpe ut en av serverne fra Yes Interactive, og med det var dugnadsnett startet.