Introduction to the Nemo project

[TBA]

Introduksjon til prosjektet

av Terje Elde, 2001-12-09

Prosjektet ble startet av en gruppe tidligere ansatte i Yes Interactive, som ønsket å fortsette å opprettholde private internett tjenester som de tidligere hadde kjørt på bedriftens internett systemer. Da Yes Interactive besluttet å legge ned aktiv drift ble det nødvendig å finne alternative løsninger, og valget falt på å kjøpe ut en av serverne fra Yes Interactive, og med det var dugnadsnett startet.

I dag består prosjektet hovedsakelig av den samme gruppen mennesker som startet ting, men har vokst noe. I skrivende stund er det fremdeles bare en aktiv server, men det er arbeid i gang med fire nye alternativer.

I tillegg til en internett server sitter prosjektet i dag på store resurser i form av kompetanse som de ulike medlemmene er villig til å tilby. Vi har en stor kompetanseflate på operativsystem, samt alle internett-tjenester det er aktuelt å ta i bruk.

Vi ønsker å fortsette utviklingen av prosjektet, både ved å vedlikeholde og forbedre dagens løsninger, og å sette opp nye servere. Vi ser det også som ønskelig å utvide medlemsbasen. For informasjon, se How to become a member.

Prosjektet tilbyr i dag aktuelle medlemmer ett sted hvor de kan hoste private internett-tjenester i form av f.eks email, web etc. Vi tilbyr også en sosial setting hvor man har mange kompetente mennesker tilgjengelig for å hjelpe med bruk av dette.

Forskjellen på å være medlem i dugnadsnett sammenlignet med å kjøpe tilsvarende tjenester fra en internettleverandør er først og fremst at i dugnadsnett er medlemmene også de som tar seg av ting bak disken. Det er vi selv som driver tjenestene, noe som fører til mer fleksibilitet, større driftssikkerhet etc.