FAQ

This information is outdated.

Jeg er inneforstått med både Introduksjon til prosjektet og Nemo code of conduct. Hvordan bli jeg medlem?

Se How to become a member.

Og hvor høyt er kravet om kompetanse på softwaren (jeg har nok noe erfaring med noe av det, men på langt nær nok, er det noe man kan lære seg kjapt?)

Plattformen vi tilbyr er Unix eller Gnu/Linux, og en viss kjennskap til bruk av dette er ubetinget en fordel. Men vi har en driftsgruppe som tar seg av konfigurering av diverse basistjenester som Apache, epost-kontoer, etc. slik at du trenger ikke forholde deg til CLI dersom du ikke ønsker det. Det du vil trenge er å registrere det du måtte trenge av domener (f.eks. hos Domeneshop), eller få noen som har eksisterende domener til å sette opp egne hostnavn for dine nettsteder og epostkontoer.

Det som er viktig å merke seg her, er a) det er kun privatpersoner som kan bli medlemmer, ikke organisasjoner, og b) at man kjøper en andel i en samling hardware, og ikke en tjeneste (hvilke tjenester som tilbys avhenger av egen og andres innsats). Serverene vi benytter har så langt vært rimelig stabile - men det gis ingen garantier for dette.

Rent praktisk betyr det at hvis du betaler inn “inngangsbilletten” (for øyeblikket kroner 1000) er du fullt medlem med stemmerett, og har anledning til å hoste websiter og mail for deg selv, foreninger og venner innen rimelige grenser (begrenset av maskinressurser, administrasjonaarbeid og norske lover). Så lenge vi ikke har noen utgifter på dette er det gratis, men hvis vi for eksempel overskrider de båndbreddebegrensinger vi er pålagt og må kjøpe kommersiell serverhosting blir utgiftene for dette fordelt likt mellom medlemmene. Det er heller ikke lov å videreselge tjenester man får i prosjektet, men man kan selge andelen sin hvis man ikke lenger vil være medlem.

Har vi sikkerhet for at dette vil vedvare, og at vi faktisk betaler for et fremtidsprosjekt som gir oss muligheten for et permanent og først og fremst sikkert sted for blant annet informasjonspolitiske og programvareindustrikritiske tekster?

Nei. Man betaler for å være medeier i en samling hardware, ingenting annet. Hva denne hardwaren brukes til og hvilke tjenester som kjøres på den avgjøres til enhver tid av medlemmene. Her vil det være enkelte begrensninger (for eksempel forbud mot warez og opphavsrettskrenkelser, pga. at vi ikke ønsker at andre brukere skal lide), men i prinsippet skal alle medlemmer ha lik adgang til alle tjenester og ha mulighet til å legge til nye tjenester så langt det er sikkerhetsmessig forsvarlig.

Poenget med en dugnad er nettopp frivillig arbeid. Tjenestekvaliteten på serverne vil avhenge av hvor mye medlemnmene legger ned av selv. Vi ønsker å lage en stabil og kraftig webhostingplattform fordi vi trenger dette til våre egne nettsteder, men vi kan ikke gi noen garantier på hvor vellykket dette vil bli. Selve driften er dugnadsbasert. Dette betaler man ingenting for, men vi lover heller ingenting tilbake.

gisle - 2012-12-01 - Gjorde det mindre personlig
bhm - 2012-11-27 - Forslag til oppdateringer
geira - 2001-12-09