Bookingregler

De til enhver tid gjeldende priser for opphold finner man i høyre marg.

Booking skjer i utgangspunktet etter prinsippet «først til mølla». For å ta høyde for situasjoner der flere ønsker å bruke villaen i samme tidsrom skal man sende epost til de øvrige eierne når man booker. Disse har så har 5 dager på å reagere. Er det flere som ønsker villaen på samme tid forsøker disse å løse konflikten seg imellom gjennom samtaler.

Regelen om at man skal sende epost når man booker gjelder ikke når man booker mindre enn seks uker før avreise.

Betaling for overnatting skal skje senest en uke før ankomst. Ved eventuell avbestilling etter denne fristen er en forpliktet til å betale for den bestilte perioden og for de personer det er booket til selv om man ikke benytter seg av bookingen.

Betaling for oppholdet skal skje til: 9680.36.84267.